...
สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมการประชุมประจำสัปดาห์สัญจร ณ ร ...

24 November 2021

Read More

...
สมาคมฯ ได้เข้าร่วมการประชุมหารือเรื่องการระบาดของไ ...

07 August 2018

Read More

...
CSIA และ DCE พร้อมคณะฯ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เ ...

31 July 2018

Read More

...
สมาคมฯ ได้จัดคณะเดินทางศึกษาภาวะการผลิตและการค้ามั ...

14 July 2018

Read More

...
สมาคมมันสำปะหลัง ได้ขอเข้าพบเพื่อรายงานสถานการณ์กา ...

10 July 2018

Read More

...
การสำรวจทบทวนภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ฤดูกา ...

07 July 2018

Read More

...
การประชุมหารือสถานการณ์การค้าและการตลาดสินค้ามันสำ ...

29 June 2018

Read More

...
คณะเดินทางศึกษาภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ณ ป ...

23 June 2018

Read More

...
การประชุมใหญ่สามัญ ปี 2560-61 ...

20 March 2018

Read More

...
การประชุมรายงานสถานการณ์การค้าและหารือด้านนโยบายที ...

12 March 2018

Read More

...
คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐแซมเบียเข้าพบสมาคม ฯ ...

20 February 2018

Read More

...
การประชุมหารือ ตัวเลขการส่งออก ปี 61 จัดโดยคณะกรรม ...

26 January 2018

Read More

...
การสำรวจติดตามภาวะการผลิตมันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี ...

23 January 2018

Read More

...
การประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์การผลิตและการตลาดมัน ...

19 January 2017

Read More

...
การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจั ...

06 June 2016

Read More

...
เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถตักล้อยาง CHENG GONG ณ เมืองเฉ ...

25 May 2016

Read More

...
การประชุม 4 สมาคมมันสำปะหลัง เพื่อพิจารณาแผนการบริ ...

10 May 2016

Read More

...
การประชุมหารือ เรื่อง มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ...

10 May 2016

Read More

...
กิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวท่านผู้ใหญ่ ...

19 April 2016

Read More

...
จัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ การจัดคณะเดินทางท่องเที่ย ...

26 March 2016

Read More

...
การประชุมวางแผนการผลิตและการตลาดสินค้ามันสำปะหลังแ ...

24 March 2016

Read More

...
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558/59 ...

22 March 2016

Read More

...
สมาคมฯให้การต้อนรับรัฐมนตรีจากประเทศปาปัวนิวกีนี ...

04 March 2016

Read More

...
การประชุม 4 สมาคมฯ แนวทางดำเนินการเรื่อง กฎหมายกาก ...

23 February 2016

Read More

...
ชมการสาธิตประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร ...

03 February 2016

Read More

...
การสำรวจติดตามภาวะการผลิตมันสำปะหลังฤดูการผลิต ปี ...

29 January 2016

Read More

...
สมาคมฯเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันมันสัมปะหลังโคราช ...

07 January 2016

Read More

...
งานเลี้ยงสังสรรคืปีใหม่ 59 ...

19 December 2015

Read More

...
านทอดกฐินสามัคคี มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์ทางการแพ ...

15 November 2015

Read More

...
สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอเชิญรับฟังความคิดเห็น ร่าง พร ...

28 October 2015

Read More

...
การนำเสนอข้อมูลการพัฒนาพันธุ์มันฯแป้ง Waxy ...

27 October 2015

Read More

...
การประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์การผลิตและการตลาดมัน ...

09 October 2015

Read More

...
ขอเข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ...

28 September 2015

Read More

...
ขอเข้าพบเพื่อแสดงความยินดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพ ...

23 September 2015

Read More

...
การประชุมหารือร่วมกับ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพ ...

15 September 2015

Read More

...
การประชุมร่วม 3 สมาคมฯพิจารณา ในการจัดทำ ร่าง พรบ. ...

14 September 2015

Read More

...
การสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ฤดูการผลิ ...

25 August 2015

Read More

...
การนำเสนอผลการศึกษา (ร่าง) โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อข ...

16 June 2015

Read More

...
ร่วมหารือการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร ณ BT Autopart ...

03 June 2015

Read More

...
ประชุมหารือเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับพืชหัวมันสำปะหล ...

08 May 2015

Read More

...
กิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวท่านผู้ใหญ่ ...

07 April 2015

Read More

...
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557/58 ...

24 March 2015

Read More